MỖI NGÀY BÉ ĐẾN TRƯỜNG ĐỀU LÀ MỘT NGÀY VUI
Thứ sáu, 16/4/2021, 15:30
Lượt đọc: 46

Tuyên truyền về Luật tham nhũng năm 2021

Ngày 16/4/2021 trường MN Vườn Hồng tổ chức cho CB GV NV tham dự buổi tuyên truyền về luật tham nhũng nam,8 2021 với các nội dung như: ý nghĩa tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng, thực trạng của phòng chống tham nhũng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, quyền và nghĩa vụ của CB CC VC trong phòng chống tham nhũng. sau đây là 1 số hình ảnh minh họa

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86