MỖI NGÀY BÉ ĐẾN TRƯỜNG ĐỀU LÀ MỘT NGÀY VUI

Điạ chỉ: 70 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 9 Quận Tân Bình

Điện thoại: 38659673

Hiệu Trưởng

LƯU THỊ THÀNH
LƯU THỊ THÀNH

Ngày sinh: 28/5/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý trường học

Điện thoại cơ quan: 38659673

Điện thoại riêng: 0933728567

Email liên lạc: thanhmn3@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Dương Thị Ánh Tuyết
Dương Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 10/5/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quãng Ngãi

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý trường học - Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 38659673

Điện thoại riêng: 0938021531

Email liên lạc: duongthianhtuyet69@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích